tiistai 17. marraskuuta 2009

Kepulaiset Etelän Mediassa


Toimituksemme on huvittuneena pannut merkille kepulaisten ryntäyksen Etelän Median Facebook-sivulle. Etelän Median faneiksi on ilmoittautunut kepulaisten kansanedustajien avustajia, nuorisojärjestön aktiiveja sekä alueellisia kiihkolijoita. Tällainen kiinnostus kepulaisuutta kritisoivaan julkaisuun vaikuttaa luonnollisesti nurkinkuriselta: millainen ihminen nauttii omaan arvomaailmaansa kohdistuvasta kritiikistä? Toimituksemme päätti ottaa selvää, ja kysyi Humanistisen Ammattikorkeakoulun verkkososiologian dosentti
Ritva-Liina Kaakkurilta, mistä kepulaisten liikehdinnässä on kyse.

Meillä kaikillahan on halu rakentaa itsellemme voimakas ja suosittu identiteetti”, Kaakkuri aloittaa. ”Kepulainen identiteetti ei aina istu nuorisoon, jolloin vertailukohtia haetaan oman ryhmän ulkopu
olelta. Ryhmän omaksumat normit ja niiden noudattamisesta syntyvä henkinen paine ja hämmennys asettaa tälle kuitenkin omat rajansa, jolloin sosiaalisen median sovellutukset ovat tarjonneet väylän näiden nuorten eskapismille. Maalaisliiton perinteistä kumpuava matalamielinen ideologia ei tunnu kaupunkilaisopiskelijasta aina kovin tuoreelta ja raikkaalta. Silti jo Vesaisissa ja nuorisojärjestössä myllytetty kasvatus blokkaa helposti oman taustalla piilevän identiteetin ulostulon.

Kaakkuri jatkaa pohtien kepulaisnuorison ristiriitaisen käyttäytymisen ristiriitaisuutta. On selvää, että tutkijakin on hämmentynyt tarkasteltavana olevan joukon persoonallisuudesta: ”Pohjimmiltaanhan tilanne on kaamea: nuoren kasvaessa ja saadessa omaa tahtoa ja näkemystä nousevat esiin kuitenkin ulkoa opittu koodeksi ja käyttäytymismallit. Silloin vaihtoehdoksi jää samaistuminen johonkin, joka miltei poikkeuksetta edustaa omalle viiteryhmälle jotain tuomittavaa, mutta näyttäytyy nuoresta houkuttelevalta. Kaupunkiympäristö on perinteisesti tarjonnut puitteet perinteisten normien rikkomiselle. Kielletty on aina kiehtonut ihmistä. Konflikti on ennen pitkää väistämätön kun vastinpareina on lannanhaju ja halu olla suosittu."

Miten sitten tähän pitäisi suhtautua? ”Onhan se paradoksaalista, että tässä tapauksessa halutaan samaistua näin voimakkaasti muuhun nuorisoon. Toisaalta koska oma viiteryhmä on viime aikoina ryvettynyt niin pahasti, on melko inhimillistä ja miltei odotettuakin, että vertaistukea haetaan aidan toiselta puolelta, juuri siltä puolelta jolle perinteisesti on syljetty. Nyt halutaan samaistuakin muihin nuoriin ja kaupunkilaisiin, ja yhtäkkiä tässä tapauksessa Etelän Mediasta onkin tullut edelläkävijä ja vaihtoehtoisen suunnan tuoja. Tähän täytyy suhtautua kuitenkin varauksella, sillä tällainen toiminta on usein häilyvää. Eihän tällaiseen tasapainottomaan oman identiteetin etsimiseen voi juuri luottaa."

Kaakkuri kuitenkin muistuttaa, että vastaanottavan ryhmän tuki on erittäin tärkeää:"On kuitenkin muistettava, että tällaisessa todellisuuspakoisessa tilassa elävä nuori tarvii tukea, ja ns. vastaanottavan ryhmän tulisikin tällaista rohkaisua antaa. Antaa epävarmuudelle tilaa ja ymmärrystä, mutta kuitenkin rohkaista tulemaan ulos omine ajatuksineen."

Etelän Media toivookin kepulaisille kannattajilleen kaikkea hyvää, ja tukee heitä kaikin keinoin. Toimituksemme rohkaisee kepulaislukjoitamme lähestymään kaupunkilaisia vailla epäluuloa ja pelkoa, ja toivookin julkaisumme tuovan uuden ja raikkaan tuulahduksen taantumuksen, kyräilyn ja suhmuroinnin keskelle.

Etelän Median Helsingin toimitus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti